Categories
Uncategorized

Khái niệm Thiết kế đô thị là gì

Thiết kế đô thị là thiết kế các thị trấn và thành phố, đường phố và không gian. Đó là quá trình hợp tác và đa ngành để định hình khung cảnh vật chất cho cuộc sống ở các thành phố, thị trấn và làng mạc; nghệ thuật tạo địa điểm; thiết kế trong bối cảnh đô thị. Thiết kế đô thị liên quan đến việc thiết kế các tòa nhà, nhóm công trình, không gian và cảnh quan, thiết lập các khuôn khổ và quy trình tạo điều kiện phát triển thành công.

Giới thiệu : chăm sóc cây cảnh bình dương                                          

Nhà thiết kế đô thị là ai?

Các nhà thiết kế đô thị thường là kiến ​​trúc sư, nhà quy hoạch thị trấn hoặc kiến ​​trúc cảnh quan. Kỹ năng của họ là tập hợp các ý tưởng của các nhà phát triển, cộng đồng địa phương, các kiến ​​trúc sư, nhà quy hoạch, kỹ sư, kiến ​​trúc sư cảnh quan và nhiều hơn nữa và giải quyết các vấn đề và xung đột để tạo ra những nơi tốt hơn cho tất cả mọi người. Đôi khi điều này sẽ dẫn đến các địa điểm mới hoặc các phần được khám phá lại của các thị trấn và thành phố hiện có.

Đồ án thiết kế đô thị lớn hay nhỏ?

Thiết kế đô thị bao gồm một loạt các hoạt động từ lập quy hoạch tổng thể lớn đến thiết kế chi tiết cho một đường phố địa phương. Điểm chung của họ là quan tâm đến việc thiết kế ở quy mô con người, để dễ sử dụng và tạo ra những địa điểm hấp dẫn vẫn có giá trị theo thời gian. Giống như bất kỳ vật thể được thiết kế tốt nào, một địa điểm phải hoạt động tốt, hấp dẫn, bền và tiết kiệm chi phí. Việc thêm giá trị kinh tế, xã hội và môi trường này vào các dự án không nhất thiết phải tăng thêm chi phí, nhưng đòi hỏi một cái nhìn rộng hơn so với nhiều ngành nghề khác áp dụng và ở giai đoạn đầu của mỗi dự án.

Mời xem :  cho thuê cây văn phòng tại bình dương

Nó có thể giúp được gì cho dự án?

Thiết kế đô thị có thể mang tính chỉ dẫn hoặc chính xác, chiến lược hoặc chi tiết được phản ánh qua kết quả đầu ra của nó theo những cách khác nhau:

  • Truyền cảm hứng  Tạo ra ‘tầm nhìn’ thể hiện lợi ích kinh tế, xã hội và môi trường của việc đầu tư ở quy mô chiến lược đến diện rộng và trong thời gian dài. Điều này thường được truyền đạt thông qua một tuyên bố tầm nhìn, dự kiến ​​thời gian 20-25 năm tới để giải thích các đặc điểm chính trong tương lai của một khu vực và cách mọi người sẽ sử dụng khu vực đó. Tuyên bố này sau đó có thể được bổ sung bởi một khung phát triển, phác thảo các đặc điểm vật lý chính sẽ hoàn thành tầm nhìn.
  • Tìm hiểu thực tế   Kiểm tra tính khả thi và khả thi của các ý tưởng phát triển trong bối cảnh, bao gồm ví dụ năng lực giao thông và cơ sở hạ tầng, đặc điểm và mật độ phát triển, các vấn đề môi trường (chẳng hạn như lũ lụt), cộng với các nhu cầu và giá trị của cộng đồng địa phương. Các nghiên cứu về tính khả thi thường bao gồm các lựa chọn và đề xuất về kịch bản ‘phù hợp nhất’.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *